ACTIVITATI

Prin acest proiect se are in vedere susținerea transportului public de persoane, prin reconfigurarea infrastructurii si transformarea tronsonului intr-o arteră cu infrastructura multimodală.

Pentru asigurarea infrastructurii transportului public si încurajarea introducerii sistemelor de transport nepoluante, prin proiect se vor realiza următoarele intervenții:

– Reparații ale sistemului rutier (modernizarea suprafeței carosabile de 69.285,04 mp, cu racordurile cu drumurile laterale;

– Introducerea unei benzi dedicate transportului public, separarea fizica a acesteia față de banda de circulație a autoturismelor prin stâlpi de ghidaj fixați în carosabil pe toata lungimea benzilor dedicate, cu excepția intersecțiilor; banda dedicata pentru circulația mijloacelor de transport public va fi amenajata pe ambele sensuri de circulație;

– Prevederea pistelor de biciclete separate de fluxul pietonal si cel rutier – asigurarea pistelor de biciclete, de o parte si de alta a drumului, cu lățime de 1 m, separate de fluxul pietonal si cel rutier prin aliniamente de spațiu verde/ sisteme de siguranță (stâlpi din PVC si borduri prefabricate); pistele pentru biciclete propuse a se realiza prin proiect se vor încadra intr-o rețea continuă, care va deservi principalele puncte de interes din municipiu.

– Modernizarea trotuarelor – asigurarea unor trotuare modernizate, cu lățimea de minim 1.5m, pe ambele părți ale drumului, pentru asigurarea deplasărilor pietonale în deplină siguranță. Pentru protecția pietonilor și a stării tehnice a trotuarelor, acestea vor prevedea sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar; suprafața totală a trotuarelor reabilitate va fi 29503,14mp;

– Reconfigurarea spațiilor de parcare: din 401 locuri parcare cu taxa amplasate in lungul coridorului principal de mobilitate, se vor reconfigura 274 parcări (Bd.Decebal: 90, Piata M.Kogălniceanu: 41, Bd.Traian:143) și amenaja cu materiale diferite fata de suprafața carosabilă; se va aplica o politică tarifară care să descurajeze parcarea pe termen lung si utilizarea autoturismului privat in zonă;

– Realizarea de spatii verzi – asigurarea de spații verzi în aliniament ți plantarea de arbori/arbuști, acolo unde spațiul permite si unde este necesar. Pentru întretinerea spațiului verde se va prevedea o rețea de irigare a acestuia;

– Imbunătățirea logisticii urbane, prin elemente noi de mobilier urban si amenajarea de zone de odihnă.

Total Page Visits: 345 - Today Page Visits: 1