Descriere tehnică

Proiectul are în vedere susținerea transportului public de persoane, prin reconfigurarea infrastructurii si transformarea tronsonului într-o arteră cu infrastructura multimodală. Pentru asigurarea infrastructurii transportului public și încurajarea introducerii sistemelor de transport nepoluante, prin proiect se vor realiza următoarele lucrări:

  • Reabilitare/modernizare sistem rutier (suprafața carosabilă modernizata 69285,04mp, pe cele două bulevarde, Piața si străzile laterale acestora);
  • Introducerea unei benzi dedicate transportului public, separarea fizică a acesteia față de banda de circulație a autoturismelor; banda dedicata pentru circulația mijloacelor de transport public va fi amenajată pe ambele sensuri de circulație; separarea fizica a benzii dedicate de traficul general se va realiza prin elemente de tipul bordurilor prefabricate semicirculare sau stâlpi de ghidaj fixați în carosabil, pe toata lungimea benzilor dedicate,cu exceptia intersecțiilor.
  • Realizare/reconfigurare sensuri giratorii;
  • Reabilitare pod (pe pod sunt benzi dedicate Și piste pentru bicicliști, pe ambele sensuri);
  • Prevederea marcajelor rutiere si semnalizării verticale corespunzătoare (indicatoare rutiere);
  • Realizare piste biciclete cu lățime de 1m, de o parte si de alta a drumului, separate de fluxul pietonal si rutier prin aliniamente de spațiu verde/sisteme de siguranță (stâlpi din PVC si borduri prefabricate).

Proiectul este complementar cu alte proiecte ale Municipiului Piatra Neamț:

proiectul cod SMIS 126609, cu titlul
„Regenerare urbana a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest – Etapa I”

proiectul cod SMIS 126606, cu titlul
„Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu”

proiectul cod SMIS 126607, cu titlul
„Modernizarea stațiilor de transport public (TP)”

proiectul cod SMIS 126605, cu titlul
„Implementare sistem bike-sharing in municipiul Piatra Neamt”

proiectul cod SMIS 126608, cu titlul
„Implementare sistem de management inteligent al traficului in Municipiul Piatra Neamț”

Prin sistemul de management al traficului de pe Bd.Decebal, Piata M.Kogalniceanu si Bd.Traian, se vor implementa următoarele componente: componenta de trafic management (semaforizare adaptiva); componenta enforcement; componenta prioritizare vehicule de transort public; componenta monitorizare video.

Pentru susținerea transportului public de persoane si încurajarea introducerii sistemelor de transport nepoluante, se vor realiza lucrări de modernizare si reconfigurare a coridorului de mobilitate urbană. Considerând 2022 – primul an după finalizarea implementării proiectului, iar 2027- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare, implementarea proiectului conduce la: creșterea numărului de bicicliști și pietoni, creșterea numărului de pasageri transport public, reducerea traficului de autoturisme, acestea generând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 cu 3% la nivelul anului 2022, respectiv cu 4,6% nivelul anului 2027.

Total Page Visits: 595 - Today Page Visits: 2