DESPRE PROIECT

Proiectul „Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian)”, Cod SMIS 126604, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4,  Obiectivul Specific  4.1, este un proiect de interes general, de care vor beneficia toţi locuitorii municipiului Piatra Neamţ şi care va contribui la îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei şi a standardelor de mediu, prin reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamţ, prin finanțarea componentei de infrastructură de transport public.

Tronsonul alcătuit din Bulevardul Decebal – Piața M. Kogălniceanu – Bulevardul Traian este un traseu omogen, caracteristic unei străzi urbane de categoria 2. Acest tronson se suprapune peste traseul drumului național DN15, care face legătura in municipiul Bacău și orașul Bicaz, una dintre alternativele de traversare a munților Carpați între Transilvania si Moldova, fiind astfel artera principala de intrare si traversare a municipiului Piatra Neamț.

Lungimea totală a celor trei străzi este de 3.934,04 ml, împărțita astfel: Bd. Traian = 1.342,1 ml;
– P-ța. Mihail Kogălniceanu = 925,03 ml; Bd. Decebal = 1.666,91 ml.

Analiza situației existente a urmărit atât aspectele tehnice ale infrastructurilor ce vor face obiectul proiectului de modernizare (starea tehnică a infrastructurii, conform expertizelor realizate), dar si aspecte ale funcționalității și mobilității urbane pe acest coridor, identificând deficiențele de mobilitate și permițând astfel fundamentarea realizării investiției, nu numai din punctul de vedere al degradării fizice ale elementelor de infrastructură, ci și din perspectiva funcționalității mediului urban in aria de interes a proiectului.

Total Page Visits: 627 - Today Page Visits: 3