OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamț, prin finanțarea componentei de infrastructură de transport public. Proiectul determină o reducere de 3% a emisiilor de echivalent CO2 din transport în aria de studiu, in primul an după implementarea proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara acestei arii, contribuind astfel la realizarea Obiectivului specific 4.1 al Priorității de Investiții 4e din POR 2014-2020. 

Se urmărește susținerea transportului public de persoane, prin reconfigurarea infrastructurii și transformarea tronsonului într-o arteră cu infrastructură multimodală destinată deplasărilor auto, pietonale, velo si ale transportului public.

Obiectivul de investiții va interveni într-un mod integrat asupra următoarelor domenii:

  • introducerea unei benzi dedicate pentru liniile de transport public de autobuz, separată fizic de celelalte fluxuri de călători,
  • transport alternativ prin modernizarea trotuarelor și îmbunătățirea logisticii urbane, prin elemente noi de mobilier urban și amenajarea de zone cu locuri de șezut,
  • politica de parcare prin modernizarea parcărilor existente, amenajarea alveolelor cu materiale diferite față de suprafața carosabilă si aplicarea unei politici tarifare care să descurajeze parcarea pe termen lung și utilizarea autoturismului in zonă,
  • infrastructura rutieră, prin modernizarea suprafeței carosabile, reconfigurarea intersecțiilor, reconstruire pod,
  • transport nemotorizat, prin prevederea pistelor de biciclete separate de fluxul pietonal si cel rutier.
Total Page Visits: 735 - Today Page Visits: 2