GRUPUL TINTA

Municipiul Piatra Neamt a realizat un studiu de trafic cu scopul de a analiza situația actuală a circulației, de a evalua rețeaua rutieră si identificarea eventualelor disfuncționalități, precum și estimarea efectelor generate în urma implementării unor proiecte sau intervenții care introduc elemente noi ale infrastructurii de transport, inclusiv transport public de persoane, in special cu mijloace de transport nepoluante, măsuri de politica de transport sau modificări ale structurii si capacității de circulație a rețelei rutiere, prin utilizarea unui model de transport.

Bulevardele Traian si Decebal se derulează de-a lungul axei est-vest de traversare a Municipiului Piatra Neamț și fac parte din străzile de categoria II – de legătura, care asigura circulația majoră între zonele funcționale si de locuit; Piața Mihail Kogălniceanu face legătura între intersecția de întâlnire a celor doua bulevarde si Bulevardul Dacia, spre est (tronson al DN 15). Zona celor doua bulevarde si a Pieței Mihail Kogălniceanu are o densitate mare de populație, între 100 si 250 de locuitori pe hectar si e caracterizată, în cea mai mare parte, de locuințe comune, în regim de blocuri înalte.

Datorita impactului măsurilor de reorganizare a circulației în zona, aria de studiu a proiectului este considerată ca fiind întreaga zona acoperita de rețeaua de transport rutier urban din Municipiul Piatra Neamț.

Selectarea ariei de studiu este justificata de impactul major al implementării componentelor proiectului asupra mobilității urbane, la nivelul municipiului si asupra comportamentului de deplasare al locuitorilor. Prin extinderea ariei de studiu dincolo de zona de intervenție a proiectului se asigură faptul că măsurile implementate în locația respectiva nu influențează negativ parametrii de trafic si de mobilitate din alte puncte ale orașului.

Prin urmare, grupul țintă al proiectului este considerat populația Municipiului Piatra Neamt, respectiv 115.369 locuitori conform datelor publicate de INSSE la nivelul anului 2016.

Total Page Visits: 413 - Today Page Visits: 1